What we’ve got here is failure to communicate


There are movies that you cannot ever forget, they are part of human history, as Caesar and Napoleon. One of these movies is Luke Cool Hand.
No, I will not present a summary, I’ll say only that ”What we’ve got here is failure to communicate”. Humanity has a communication problem, particularly people have a communication problem. It’s all about communication, what you say and what the speaker means. How you say it , why you say it , when you say it , who you tell. The communication is influenced by many factors.Perfect communication is established between people who have the same ideals. Just as in love, everything was, has been reduced , is reduced and will be reduced to Communication. Many crimes , wars would have been solved if those involved had been able to communicate. Love is itself a form of absolute communication.

Sunt filme pe care nu poți să le uiți niciodată, fac parte din istoria umanității, precum Cezar și Napoleon
Unul dintre aceste filme este Luke Cool Hand . N-o să prezint rezumatul, o să spun doar atât: ”What we’ve got here is failure to communicate.” În dulcele nostru grai: ”Noi avem aici o problemă de comunicare.” Umanitatea are o problemă de comunicare, în particular oamenii au o problemă de comunicare. Totul se reduce la comunicare, ce spui și ce înțelege interlocutorul. Cum o spui, de ce o spui, când o spui, cui i-o spui, etc-etc. Gradul de comunicare este influențat de foarte mulți factori, comunicarea perfectă se realizează doar între oameni care au idealuri comune, exact ca și în iubire, totul s-a redus, se reduce și se va reduce la Comunicare. Multe crime, războaie s-ar fi putut rezolva, dacă cei implicați ar fi reușit să comunice. Iubirea însăși e o formă de comunicare absolută.